Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är lämpligt för dig som är studiemotiverad och vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet. 
Gillar du språk och frågor inom det samhällsvetenskapliga området?
Kanske vill du få mer kunskap inom området media och kommunikation eller bättre förståelse för vad som kan påverka våra beteenden,
känslor och tankar, t ex våra åsikter och attityder. Vill du hålla många vägar öppna?

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en rejäl teoretisk bildning och valmöjligheterna inom programmet är stora.
Utbildningens fokus ligger på analys av samhället utifrån historiska, ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv.

Lapplands Gymnasium i Gällivare har inriktningarna: 

Beteendevetenskap:
IInriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang.
I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper,
organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt
utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Medier, information och kommunikation:
Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik
för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.
I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter.
Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att
undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Samhällsvetenskap:
Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.
I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.
Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Programblad: Samhällsvetenskapsprogrammet