Programansvar

Skolledarna vid de fyra skolorna har förutom ansvaret för sina program, elever och personal även ett s.k. övergripande programansvar

Information om övergripande programansvar för rektorerna inom Lapplands Gymnasium:

Ann-Mari Mäki Larsson                                  SA

Klas Bergman                                                EE, Samiska program

Pia Syväjärvi                                                  BA, BF

Marianne Stöckel                                           ES, TE

Ylva Hardesson                                             IM, Gy sär

Christina Söderlund                                       IN, HT, RL

Peter Axelsson                                              VF, NIU

Ingela Blomstam                                            NA, VO

Birgitta Hurtig Landström                               EK, HA

Mats Johansson                                             FT, Gy Sär

Anna Lantto                                                   Planeringsresurs och PUL-ombud