Geologbesök

Gästföreläsare GeologiVesa Hiltunen, Junosuamdo. Flerfaldigt prisbelönad mineraljägare höll i en lektion om geologi åt geografielever på Laestadiusskolan, tisdagen den 6 november. Lärare:Britta Tervaniemi.