Kontakta oss

Du är välkommen att besöka oss, men boka tid innan besöket om du vill vara säker på att personen du vill träffa är tillgänglig.

Laestadiusskolans Expedition

Telefon 0978- 121 53 0978- 121 98
Box 73
984 32 Pajala
Biblioteksvägen 1
984 32 Pajala

Rektor Lappland Gymnasium Pajala  Ann-Mari Mäki Larsson

Lapplands Gymnasium i Pajala

Telefon:0978-121 48  
Mobil: 072-733 53 43
E-post:ann-mari.larsson@lapplands.se

 

 

 

 

Expeditionen finns till för elever, personal och besökare som har ärenden inom skolan. Vi kan hjälpa till med praktiska frågor till elever som busskort, information om studiemedel, inackorderingsbidrag, schemafrågor och IT-administrativa frågor. Vi är även behjälpliga med personaladministrativa frågor och andra praktiska frågor som berör skolans verksamhet.

Administratör Helen Pérez Zuniga
Foto av Administratör Helen Pérez Zuniga


Telefon 0978-121 98
Mobil: 072-539 19 49
E-post: helen.perez@lapplands.se

 

 

 

Administratör Beatrice Svarvare
Foto av Administratören Beatrice Svarvare


Telefon 0978-121 53
E-post: beatrice.svarvare@lapplands.se

 

 

 

Lärare Karl-Erik Malmberg
Foto av Läraren /Sytemadmin Karl-Erik Malmberg


Telefon:0978-128 67  Mobil:072-506 84 89
E-post: ke.malmberg@lapplands.se
Schemaläggning, administrativa datasystem, datarelaterade frågor, sköter support för LG Moodle.Undervisar i idrott och hälsa på gy-sär.

 

 

 

Specialpedagog Susanne Niemi
Foto av Specialpedagog Susanne Niemi


Mobil: +46706313604
E-post:susanne.niemi@lapplands.se

Jag som specialpedagog  samtalar, stöttar, vägleder, handleder och ger tips när det behövs. Utför också vissa utredningar, kartläggningar och gör pedagogiska bedömningar. 

 

 

SYV Sarah Fischer Waara
Bild av Sarah Fischer Waara

Telefon: 0978-128 56 Mobil: 072-539 19 24
E-post: sarah.fischer-waara@lapplands.se
Hjälper dig att bli medveten om dina intressen, egenskaper, förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och framtida drömmar. Informerar dig om möjligheter till yrken, utbildning och den globala arbetsmarknaden. Stödjer i beslutsfattning som motsvarar dina kunskaper och hjälper till i avvägning av beslutens för- och nackdelar.

 

 

Handledare Fjärrundervisning Merja-Liisa Seppälä
Foto av Fjärrhandledare Merja-Liisa Seppälä


0978- 128 87 eller 072-539 19 42
E-post:merja-liisa.seppala@lapplands.se 
Fjärrhandledre upprättar uppkopplingen och tar hand om utsrutningen. Jag är tillgänglig för dig som behöver support i datorfrågor samt elevers lånedatorer det kan vara mjuk- eller hårdvara.

 

 

 

Skolsköterskan Maria Johansson
Foto av Skolsköterskan Maria Johansson

Box 53
984 22 Pajala
Telefon: 0978-123 03 Mobil:070-233 39 82
E-post:maria.johansson@edu.pajala.se
Skolsköterskan följer alla elevers hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Till skolsköterskan kan du också vända dig i 
allmänna medicinska frågor, frågor om alkohol och droger samt frågor kring sex och samlevnad. Skolsköterskan kan också hjälpa dig att få kontakt med skolläkare Göran Strjärnholm. Läs vidare... 

Skolkuratorer är del av skolans elevhälsa och arbetar bland annat med psykisk ohälsa i vardagen. Kuratorn finns för att värna om elevernas perspektiv och ha eleven i fokus. Läs vidare ...

Skolkurator Johanna Perttu Uusitalo
Foto av Skolkurator Johanna Perttu Uusitalo


Telefon: 0978- 121 55 Mobil: 076-106 48 09
E-post:Johanna.P.Uusitalo@edu.pajala.se


 

 

 

Skolkurator Kajsa Aidanpää 

Foto av Skolkurator Kajsa Aidanpää

E-post: kajsa.aidanpaa@edu.pajala.se

 

 

 

 

Senaste uppdaterad 2017-09-13