Vård & omsorg

 

Information
Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet till arbete inom hälso- och
sjukvård på sjukhus, hälsocentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänsten kan du
arbeta i särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller
personlig assistans.
Kurser med yrkesspecifikt innehåll t.ex. vård och omsorgsarbete och Medicin
börjar du läsa under åk 1. Den andra terminen i åk 1 går du ut på ditt första
arbetsplatsförlagda lärande, APL. Under din utbildning gör du minst 15 veckors
APL. fördelade över alla tre år.
Undervisningen sker delvis via fjärrundervisning vilket innebär att du läser
kursen på den egna skolan via fjärrsändning och läraren finns på annan ort . Till
din hjälp finns handledare som bl.a. hjälper dig med den teknik som används. I
upplägget ingår även fysiska träffar då hela klassen samlas på en av orterna inom
Lapplands gymnasium. De innebär att du har klasskamrater både på din egen
skola och i hela Lapplands gymnasiums upptagningsområde.
På programmet finns det möjlighet att läsa in högskolebehörighet, Engelska 6,
Svenska 3 och Matematik 2a.
Skolor som ingår i Lapplands gymnasiums samarbete är:
Bokenskolan, Jokkmokk, Kontaktperson; Annette Båmstedt
Hjalmar Lundboms skolan, Kiruna, Kontaktperson; Pirjo Petäjäniemi
Laestadiusskolan, Pajala, Kontaktperson; Susanne Niemi
Välkommaskolan, Malmberg, Kontaktperson: Maria Ylipää

Information

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet till arbete inom hälso- och sjukvård på sjukhus, hälsocentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänsten kan du arbeta i särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller personlig assistans.

Kurser med yrkesspecifikt innehåll t.ex. Vård och omsorgsarbete samt Medicin börjar du läsa under åk 1. Den andra terminen i åk 1 går du ut på ditt första arbetsplatsförlagda lärande, APL. Under hela din utbildning gör du minst 15 veckors APL, fördelade över alla tre år.

Undervisningen sker delvis via fjärrundervisning, vilket innebär att du läser kursen på den egna skolan via fjärrsändning och läraren finns på annan ort. Till din hjälp finns handledare som bl.a. hjälper dig med den teknik som används. I upplägget ingår även fysiska träffar då hela klassen samlas på en av orterna inom Lapplands gymnasium. Det innebär att du har klasskamrater både på din egen skola och i hela Lapplands gymnasiums upptagningsområde.

På programmet finns det möjlighet att läsa in högskolebehörighet: Engelska 6, Svenska 3 och Matematik 2a.

Skolor som ingår i Lapplands gymnasiums samarbete är:

LG i Jokkmokk, Bokenskolan Kontaktperson: Karla Mattsson
LG i Kiruna, Hjalmar Lundbomsskolan Kontaktperson: Pirjo Petäjäniemi
LG i Pajala, Laestadiusskolan Kontaktperson: Anna-Stina Kero
LG i Malmberg, Välkommaskolan Kontaktperson Matia Ylipää

Poängplan
Programblad 

För mer information var vänlig kontakta
Programrektor Ann-Mari Mäki Larsson Tel: 0978 12148

 

Senaste uppdaterad: 2017-11-08