Teknik

 

Varför teknik?
Teknikprogrammet syftar både till att utveckla och stimulera intresset för teknik
och teknikutveckling i vid mening och till att utveckla grundläggande kunskaper
inom teknik. Teknikprogrammet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt
lärande i arbetslivet och för vidare studier samt till att utveckla insikter i
företagandets villkor.
På teknikprogrammet varvar vi teori med praktiska övningar och när möjlighet ges
så arbetar vi utifrån ett entreprenöriellt lärande. Vi arbetar ute på fältet med
verkliga problemlösningar som finns hos företagen på orten. Vi har minst en
veckas arbetsplats-förlagd utbildning under studietiden och gör flera studiebesök
(bl.a. på orten, Luleå, Piteå och Finland) för att förankra de teoretiska
kunskaperna vi inhämtat i skolan.
Teknikvetenskap
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens
arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och
reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.
Gymnasiearbete
I slutet av teknikprogrammet ska du
göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera,
genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga
kunskapsområden på programmet.
Lärare:
Arne Hannerdal: arne.hannerdahl@edu.pajala.se
Anna Viltok: vksvia@edu.gellivare.se
Rektor: Ann-Mari Mäki Larsson, 0978-121 48
E-post: ann-mari.larsson@edu.pajala.se
Studie- och yrkesvägledare: 0978-121 49
E-post champa.hansson@edu.pajala.se

Varför teknik?
Teknikprogrammet syftar både till att utveckla
och stimulera intresset för teknikoch teknikutveckling i vid mening och till att utveckla grundläggande kunskaperinom teknik. Teknikprogrammet syftar även till att ge en grund för ett fortsattlärande i arbetslivet och för vidare studier samt till att utveckla insikter iföretagandets villkor.

På teknikprogrammet varvar vi teori med praktiska övningar och när möjlighet gesså arbetar vi utifrån ett entreprenöriellt lärande. Vi arbetar ute på fältet medverkliga problemlösningar som finns hos företagen på orten. Vi har minst enveckas arbetsplats-förlagd utbildning under studietiden och gör flera studiebesök(bl.a. på orten, Luleå, Piteå och Finland) för att förankra de teoretiskakunskaperna vi inhämtat i skolan.

Teknikvetenskap
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapensarbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning ochreglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Gymnasiearbete
I slutet av teknikprogrammet ska dugöra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera,genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktigakunskapsområden på programmet.

Poängplan
Programblad

Kontakta oss:

Lärarna:
Arne Hannerdal: arne.hannerdal@lapplands.se
Lars Thomsen: lars.thomsen@lapplands.se
Rektor: Ann-Mari Mäki Larsson, 0978-121 48 ann-mari.larsson@lapplands.se
Studie- och yrkesvägledare: 0978-128 56 sarah.fisher-waara@lapplands.se  

Senaste uppdaterad: 2017-10-11