Samhälls

är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av människan och samhället. Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, miljö och etik.

Inriktning Samhällsvetenskap
Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktning Beteendevetenskap
För dig som är intresserad av människor, mänskligt beteende och din egen personliga utveckling. Viktiga ämnen är samhällskunskap och psykologi, men också ämnen som kommunikation, ledarskap och språk. Tillsammans ger de kunskap om ditt eget och andras beteende i grupper och i samhället. mmans ger de kunskap om ditt eget och andras beteende i grupper och i samhället.

Gymnasiearbete
I slutet av samhällsvetenskapsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet. 

Efter samhällsprogrammet kan du läsa till bl. a psykolog, sjuksköterska, jurist, sjukgymnast och socionom.

Programblad
Poängplan

Kontakta oss: 
Lärare: Anita Lundholm-Johansson, Tel: 070-3714493 
Lärare: Britta Tervaniemi, Tel: 070-3319845
Rektor: Ann-Mari Mäki 0978-12148
SYV: Champa Hansson 0978-12856

Kontakta oss: 
Rektor: Ann-Mari Mäki 0978–12148
Studie-och yrkesvägledare: Sarah Fischer Waara 0978–12856
Anita Lundholm-Johansson, Tel: 070–3714493 
Britta Tervaniemi, Tel: 070–3319845

Senaste uppdaterad: 2017-11-10