Introduktionsprogram

Preparandutbildning (IMPRE)

Introduktionsprogrammen är för dig som saknar behörighet att söka ett nationellt program antigen yrkes eller högskoleförberedande program. Vi utformar utbildningen för enskild elev och ska på gå ett år. Eleverna som uppnår behörighet till ett nationellt program under läsårets gång kan, om det finns plats, antas till ett nationellt program. Om behörighet uppnås i slutet av läsåret får eleven söka till aktuella programmet läsåret efter. Programmet ska innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkänt betyg samt kurser i nationella program i mindre omfattning.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg som krävs för  behörighet till att söka ett yrkesprogram. Eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion ska huvudsakligen innehålla yrkesinriktad utbildning. Den får även innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram + arbetsförlagt lärande eller praktik samt grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg.

Programinriktat individuellt alternativ (IMPRO)

Detta är tänkt för dig som är inriktad att söka till ett yrkesprogram och är nära att bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år.

Krav: Du ska ha betyg E i svenska, matematik + fyra andra ämnen. Eller lägst E i svenska , engelska + fyra andra ämnen. Eller minst betyg E i svenska, engelska och matematik + tre andra ämnen.

Vi tar in elever i mån av plats.

Individuellt alternativ (IMIND)

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Språkintroduktion(IMSPR)

För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och kan också innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

Programblad

Kontakta oss
Lärare: Gunnel Eriksson Tel: 0978-128 63
Rektor: Ann- Mari Mäki Larsson  Tel: 0978- 121 48
SYV: Sarah Fischer Waara 0978-128 56 

Senaste uppdaterad 2016-11-21