Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för de ungdomar som inte har
 förutsättningar att gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning som framförallt förbereder för senare sysselsättning och arbete. Studier på gymnasiesärskolan ger inte behörighet tillhögskola eller universitet. Däremot ska kommunen erbjuda studier inom särvux.
Utbildningen inom gymnasiesärskolan anpassas efter de behov du har som elevoch en individuell studieplan upprättas. Här kan du få de kunskaper du behöverför att få ett bra vuxenliv med arbete, boende och fritid.

Pajala Gymnasiesärskola erbjuder två olika program för eleverna 

 1. Gymnasiesärskolans individuella program 4år 
  Det individuella programmet är till för de elever som inte har förutsättningar attfölja undervisningen på gymnasiesärskolans nationella program.Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den enskilde elevensbehov och förutsättningar.
  Följande ämnesområden ingår i de individuella programmet:
  Estetisk verksamhet
  Hem- och konsumentkunskap
  Idrott och hälsa
  Natur och miljö
  Språk och kommunikation
  Individ och samhälle
  Praktik

 2. Gymnasiesärskolans nationella program,  integrerat 4år
  Administration,  handel och varuhantering
  Samläses med handelselever på gymnasieskolan
  Utbildningen förbereder eleverna för att arbeta med t.ex. enklare administrativaarbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation. Under utbildningen utvecklar eleverna också ett serviceinriktat förhållningssätt ochförmåga att kommunicera och samverka med kunder.

Programblad

Kontakta oss
Lärare i individuella programmet: Maria Rova Tel.: 0978- 128 82
Lärare i handelsprogrammet: Inger Sirkka Tel.:0978- 128 75
Rektor: Ann- Mari Mäki Larsson Tel.: 0978- 121 48
SYV: Sarah Fischer Waara 0978-128 56 

Senast Uppdaterad 2017-11-15