Program och inriktningar

Läs mera om programmen via menylänken 

EE El och energiprogrammet

• Automation – programfördjupningskurser kan ges
• Elteknik

HA Handels och administrationsprogrammet 
• Handel och service

EK Ekonomiprogrammet 
• Ekonomi

IN industritekniska programmet
• Svetsteknik

 NA Naturvetenskapsprogrammet
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle

 SA Samhällsvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskap

TE Teknikprogrammet
• Information och medieteknik – ges som programfördjupningskurser
• Teknikvetenskap

 VO Vård och omsorgsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet till arbete inom hälso- och sjukvård på sjukhus, hälsocentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänsten kan du arbeta i särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller personlig assistans 

 IM Språkintroduktion
  • Syftet med språkintroduktion är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning