Elevrådet

Elevrådets medlemmar 2016-2017

Bild väntar vi inom snar framtid

Wilma Krutrök - Ordförande
Einar Olsen - Vice ordförande
Nora Ylitalo - Sekreterare

Oline Malmberg - Elevskyddsombud
Sofie Kero - Elevskyddsombud

Hanna Niemi
Hugo Alldén 
Ali Rahim
Erica Sohlberg
Vilma Hjärtström
William Johansson
Arvid Kumpula Kostet
Momen Khoroti

Senast uppdaterad 2017-01-29