Delegationsordning

Här är delegationsordningen för Lapplands Gymnasium:

Delegationsordning 2018-02-07.pdf