Delegationsordning

Här är delegationsordningen för Lapplands Gymnasium:

 

Delegationsordning, senast reviderad 2018-06-13.pdf