Lärare

Här hittar ni information om våra lärare och kontaktuppgifter till respektive mentor.

Agneta Almqvist

Agneta Almqvist

Undervisar i svenska som andraspråk, resurs och mentor för IMS17GRON

agneta.almqvist@lapplands.se

Björn

Björn Nordqvist

Undervisar i matematik och fysik, Mentor NA16, TE16

0971-173 00

bjorn.nordkvist@lapplands.se

Catarina Siljelöf

Catarina Siljelöf

Undervisar i svenska som andraspråk, historia, religion och mentor för IMS17GUL

0971-172 73

catarina.siljelof@lapplands.se

Christine Jonsson

Christine Jonsson

Undervisar i matematik, so, no och mentor för IMS17VIT

christine.jonsson@lapplands.se

Egon

Egon Lomakka

Undervisar i Svets, Cykel, Fordon och Teknik

070-843 25 72

egon.lomakka@lapplands.se

Elis

Elis Strand

Mentor EE16ENE Undervisar i Vattenkraft och Musik

0971-172 43

elis.strand@lapplands.se

Eva

Eva Öhlund

Undervisar i Engelska, Tyska och Entrprenörskap

0971-172 32

eva.ohlund@lapplands.se

Emma

Emma Nilsson

Mentor IMS17ROSA Undervisar i Sv som andraspråk

0971-172 38

emma.nilsson@lapplands.se

Gudrun Andersson

Gudrun Andersson

Undervisar på gysär, hem och konsumentkunskap och är mentor för GS14,15,17

0971-172 21

gudrun.andersson@lapplands.se

Hans

Hans Palmgren

Mentor EE16ELT Undervisar i Elämnen även på Yrkeshögskolan

0971-172 43

hans.palmgren@lapplands.se

Ida Jansson

Ida Jansson

Undervisar i matematik, fysik ,naturkunskap och mentor för NA15

0971-173 00

ida.jansson@lapplands.se

Janne

Jan-Erik Kuoljok

Mentor SM16 Undervisar i Slöjd, Samiska

0971-172 67

jan-erik.kuoljok@lapplands.se

Jan-Erik Länta

Jan-Erik Länta

Undervisar i matematik, idrott och hälsa

0971-172 67

jan-erik.lanta@lapplands.se

Jerry Tjärnlund

Jerry Tjärnlund

Undervisar i generatorer och transformatorer

0971-172 43

jerry.tjarnlund@lapplands.se

Jonas

Jonas Wiandt

Mentor SA16, EK16 Undervisar i Samhällskunskap, Sociologi och Entreprenörskap

070-373 32 76

jonas.wiandt@lapplands.se

Kristin

Kristin Amundsson

Undervisar i svenska, historia, Mentor SA17. NA17

0971-172 73

kristin.amundsson@lapplands.se

Lars

Lars Thomsen

Mentor EE17 Undervisar i El och Teknik

0971-172 43

lars.thomsen@lapplands.se

Lisa

Lisa Jonsson Gunnare

Mentor SM17 Undervisar i slöjd

0971-172 67

lisa.jonsson-gunnare@lapplands.se

Magdalena Martinez

Magdalena Martinez

Undervisar i spanska och engelska

0971-172 73

magdalena.martinez@lapplands.se

Majbritt Cullsberg

Majbritt Cullsberg

Undervisar i svenska som andraspråk, engelska och är mentor för IMS17GRON

majbritt.cullsberg@lapplands.se

Marja Labba

Marja Labba

Undervisar i samiska och mentor för SM15

0971-172 32

marja.labba@lapplands.se

Martin Andersson

Martin Andersson

Undervisar i Kemi, biologi, teknik och mentor för TE15

0971-173 00

martin.andersson@lapplands.se

Mats Karström

Undervisar i naturkunskap

0971-173 00

mats.karstrom@lapplands.se

Monica Asplund

Monica Asplund

Undervisar i samhällskunskap, geografi, psykologi och är mentor för IMS17ROD

0971-172 83

monica.asplund@lapplands.se

Per Carlsson

Per Carlsson

Undervisar i datorteknik, webbutveckling, matematik och är mentor för SA15

0971-172 36

per.carlsson@lapplands.se

Saadia Seraj

Saadia Seraj

Studiehandledning, modersmål och mentor för IMS17ROD

0971-172 83

saadia.seraj@lapplands.se

Soghra Barbari

Soghra Barbari

Studiehandledning och mentor för IMS17GUL

0971-172 83

soghra.barbari@lapplands.se

Solbritt Segerström

Solbritt Segerström

Undervisar i svenska som andraspråk och är mentor för IMS17VIT

0971-172 38

sol-britt.segerstrom@lapplands.se

Stefan Hedlund

Stefan Hedlund

Undervisar i eldistribution och belysningsnät, mentor för EE15ELT

0971-172 43

stefan.hedlund@lapplands.se