Schema

Med denna länken kan du lätt komma åt ditt Schema.

Du behöver där ange ditt id. Det vill säga ditt personnummer XXXXXX-XXXX eller

ditt tillfälliga personnummer XXXXXX-TFXX


Mitt Schema