Dexter/Sjukanmälan

Information om Dexter

 

Länk till Dexter

Information till vårdnadshavare enligt lagen om GDPR

 

Frånvaro anmäls via Dexter eller via talsvar 0980-310 877 före första lektionen på frånvarodagen.

Via talsvar uppmanas du att mata in ditt personnummer 10 siffror tex. 990909 9999 eller om du har ett tillfälligt personnummer så matar du in 8 siffror tex. 990909 10, bokstäverna TF hoppas över.