Fakta

Här kan ni läsa lite fakta om vårt elevboende

 

Elevernas boende är på området Nyborg i närheten av skolan. Det finns 16 lägenheter med plats för 32 elever.

Boendet har en elevboendeansvarig som hjälper och stöttar eleverna vid olika funderingar. Han finns även tillgänglig för spontanbesök på kvällar och helger och ser till så att allt fungerar för eleverna.
Han heter Johan Agetoft och nås på telefon 070-387 81 45.

Lägenheterna hyrs per läsår och det debiteras hyra för 10 mån (sept-juni). Lägenheten kan sägas upp med 3 månaders uppsägningstid under pågående läsår.

Hyran är 1100 eller 1500 kr per månad beroende på storleken på sovrummet. Inackorderingsbidrag söker ni i er hemkommun.

Eleverna sköter själva sin mathållning och skötsel/städning av lägenheten.

Vid frågor och funderingar kontakta Anki Älgamo på 0971-172 30 eller via mail: Ann-kristin.Algamo@lapplands.se