Informationsträffar/utbildning

Lapplands Kommunalförbunds upphandlingssamordning ska hålla minst en informationsträff/utbildning inom offentlig upphandling per LKF-ort och år. Är ni intresserade av att vara med och ordna detta tillsammans, ta kontakt med upphandlingssamordnaren! 

Kommande träffar:

Inga planerade träffar.

Utbildningar:

Planerad utbildning Kiruna januari 2017.