Elfordonspremien

Elcykel utomhus

Från och med 1 februari 2018 kan du som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel söka bidrag hos Naturvårdsverket.

Vill du byta ut bilen mot ett mer miljövänligt transportmedel och på så sätt bidra till minskade utsläpp? Då kan du som privatperson söka elfordonspremien. Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel och kan användas en gång per person. Du kan få 25 procent av priset på fordonet, inklusive moms. Maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor.

Elfordonspremien gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot. För fordon som är köpta mellan 20 september och 31 januari gäller 6 månader från och med 1 februari 2018. Det kommer att dröja en bit in på våren innan du som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald.

Kolla på Naturvårdsverkets webbsida om hur du söker och vilka regler gäller!

Publiceringsdatum:

Innehållsansvarig: Silva Herrmann