Solkraft - el från solen

Man monterar solpaneler

Vill du producerar din egen el? Det har aldrig varit ett bättre läge att skaffa solceller än det är idag. Solcellsmoduler är i dag ca. 80 procent billigare jämfört med 2009. Och det finns olika former av stöd som du kan ta del av. Det är dags för energirevolutionen!

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Du kan använda energin för att producera varmvatten eller för att producera el. Men.... fungerar solenergi i Norra Sverige överhuvudtaget? Ja, det gör den. Se mer på filmen nedan.

 

Solenergi i Norra Sverige

 

 

Webbföreläsning om solceller

Här får du konkreta råd och tips för att komma igång! I det här inspelade webb-seminariet går Energiexperten Marcel Berkelder, Exergi B(y)rån, genom grunderna i solenergi med oss samt hur man går tillväga för att skaffa solenergi för den egna fastigheten.

 

 

Insatsprojekt solceller

Fram till hösten 2019 kommer privatpersoner, organisationer och företag att erbjudas fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommun. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

Det här är tredje året som Energimyndigheten tillsammans med energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Anledningen är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar. Läs mer om projekten här. 

Energimyndigheten logga