WOW... och GRATTIS!

Återigen ett erkännande

Kompetens och samverkan har återigen fått ett erkännande för att vara ett föredömligt projekt. För drygt ett år sedan blev vi uppmärksammade av Svenska ESF-rådet som ett av landets bästa projekt. Och nu är det Europeiska kommissionen som valt ut projektet som ett av Europas mest framgångsrika projekt.