Först utbildning - sedan jobb!

Om du har tänkt söka till en Yh-utbildning till våren är det dags att redan nu se över din behörighet.

Behöver du läsa någon kurs för att bli behörig att söka till en av våra Yh-utbildningar? Kontakta ditt lärcentra och boka in ett möte med SYV för att få veta vilka möjligheter som finns.

Kontakter till lärcentra