Kursutbud våren 2017

Vuxenutbildningen erbjuder Våren 2017 följande gymnasiekurser

 

 

Gemensam Kursstart med gemensamma grupper 9 januari och 6 februari

övriga kursstartstider 13 mars och3 april

För heltidsstudier mot CSN krävs det 20 poäng per vecka.

Schemakollisioner kan förekomma.

Tänk på; om du söker fler kurser än vad som krävs för heltid, prioritera kurserna

Närdistans=Viss schemalagd tid, max 1ggr/vecka

 


EKONOMIKURSER

Förkunskapskrav

Närdistans

Distans med handledning

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01 100p

 

 

JA

Via lärcentra Kiruna

Företagsekonomi 2

FÖRFÖR02 100p

 

FÖRFÖR01

 

JA

Via lärcentra Kiruna

MATEMATIK

Förkunskapskrav

Närdistans

Distans med handledning

Matematik 1a

MATMAT01a 100p

 

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Matematik 1b

MATMAT01b 100p

 

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Matematik 2a

MATMAT02a 100p

 

Ma1a/MaA

JA

Antag 1 gång/månad

NEJ

Matematik 2b

MATMAT02b 100p

 

Ma1b/MaA

JA

Antag 1 gång/månad

NEJ

Matematik 2c

MATMAT02c 100p

 

Ma1b/Ma 1c/MaA

 

 

Matematik 3b

MATMAT03b 100p

 

Ma2/MaB

NEJ

JA
Antag 1 gång/månad

Matematik 3c
MATMAT03c 100p

 

Ma2b/MaB

NEJ

JA
Antag 1 gång/månad

Matematik 4
MATMAT04  100p

 

Ma3c/MaC

NEJ

JA
Antag 1 gång/månad

Matematik 5
MATMAT05  100p

 

Ma4/MaD

NEJ

JA
Via lärcentra Pajala

 

NO-KURSER

Förkunskapskrav

Distans med handledning

Biologi 1
BIOBIO01 100p

 

JA
Antag 1 gång/månad

Biologi 2
BIOBIO02 100p

 

Bi1/BiA

JA
Antag 1 gång/månad

Kemi 1
KEMKEM01 100p

 

Önskvärt Ma1/MaA

JA

Via lärcentra Pajala

Kemi 2

KEMKEM02 100p

 

Ke1/KeA

JA

Via lärcentra Pajala

Fysik 1a

FYSFYS01a 150p

 

Önskvärt Ma2/MaB

JA

Antag 1 gång/månad

Fysik 1b2

FYSFYS01b2 50p

 

Önskvärt Ma2/MaB

JA

Antag 1 gång/månad

Fysik 2
FYSFYS02 100p

 

Fy1b2/FyA Önskvärt Ma3/MaC

JA

Antag 1 gång/månad

Naturkunskap 1a1

NAKNAK01a1 50p

 

JA

Antag 1 gång/månad

Naturkunskap 1a2

NAKNAK01a2 50p

 

JA

Antag 1 gång/månad

Naturkunskap 1b

NAKNAK01b 100p

 

JA

Antag 1 gång/månad

Naturkunskap 2

NAKNAK02 100p

 

Nk1b/NkA

JA
Antag 1 gång/månad

SAMHÄLLSKURSER

Förkunskapskrav

Närdistans

Distans med handledning

Historia 1a2

HISHIS01a2 50p

 

JA
Antag 1 gång/månad

 

Historia 1 b

HISHIS01b 100p

 

JA
Antag 1 gång/månad

 

Historia 2

HISHIS02a 100p

 

Hi1 /HiA

NEJ

JA

LC Kiruna

Religion 1

RELREL01 50p

 

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Religion 2

RELREL02 50p

 

Re1/ReA

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b 100p

 

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

SPRÅKKURSER

Förkunskapskrav

Närdistans

Distans med handledning

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01 50p/20v (tot) 100p

 

SVAS-grund

JA
Antag 9/1,6/2,13/3

NEJ

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02 100p

 

SVASVA01

JA
Antag 9/1,6/2,13/3

NEJ

Svenska 1

SVESVE01 100p

 

JA
Antag 9/1,6/2,13/3

NEJ

Svenska 2

SVESVE02 100p

 

Sv1/SvA

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Svenska 3

SVESVE03 100p

 

Sv2/SvB

JA 1 ggr/v sen em-tid
Antag 9/1,6/2,13/3

NEJ

Engelska 5

ENGENG05 100p

 

JA 1 ggr/v sen em-tid
Antag 9/1,6/2,13/3

NEJ

Engelska 6

ENGENG06 100p

 

Eng5/EngA

JA sen em-tid

Antag 9/1,6/2,13/3

JA, via anntat lärcentra

Antag 1 gång/månad tom.

Engelska 7

ENGENG07 100p

 

Eng6/EngB

 

JA

Via lärcentra Kiruna

VÅRDKURSER

Förkunskapskrav

Distans med handledning

Psykiatri 1

PSYPSY01 100p

 

 

JA

Antag endast 9/1

Vårdpedagogik och handledning

PEAVÅD0 100p

 

 

JA

Antag endast 9/1

Psykologi 1

PSKPSY01 50p

 

 

JA

Antag endast 9/1