Vård- och omsorgsutbildning på distans

Vård- och omsorgsutbildningen för vuxna på distans

Kurslängd: 3 terminer Kursstart: 28 augusti 2017

Termin 1. HT 2016

Kurskod

Poäng

Medicin 1 1:2

MEDMED01

75

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

4 veckors APU-äldreomsorg

 

 

Summa

 

475

Termin 2. VT 2017

Kurskod

Poäng

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Medicin 1 2:2

MEDMED01

75

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykologi

PSKPSY01

50

Vårdpedagogik

PEAVÅD0

100

4 veckors APU-omvårdnad

 

 

Summa

 

475

Termin 3. HT 2017

Kurskod

Poäng

Specialpedagogik

SPCSPE01

100

Palliativ vård

SJULIN0

100

Valbara kurser

 

300

4 veckors APU inom valbarkurs

Se nedan

 

 

Summa

 

500

FÖRKUNSKAPSKRAV: För dig som har annat modersmål än svenska,

krävs godkänt betyg i Svenska som andraspråk, grund

Sista ansökningsdag 19 maj

Valbara kurser:

  • Äldreomsorg
  • Hälso- och sjukvård
  • Funktionshinderområdet
  • Psykiatri

Distansstudierna kräver att du har tillgång till dator med internetuppkoppling och lektioner på lärcenterat var 2-3:e vecka.

Kurserna är kostnadsfria. Endast kursmaterial bekostas av eleven.

Obs! Kursupplägget kan komma att förändras.

Frågor om utbildningen?

Kontakta:

Studie- och Yrkesvägledare Carina Wennberg, carina.wennberg@lapplands.se, 0970-81 87 61

Exp: 0970-81 83 92