Kursutbud hösten 2017

Gemensam Kursstart med gemensamma grupper 28 aug och 15 jan-18

övriga kursstartstider 25 sep, 23 okt, 20 nov, 15 jan, 12 feb, 19 mars, 23 apr

För heltidsstudier mot CSN krävs det 20 poäng per vecka.

Schemakollisioner kan förekomma.

Tänk på; om du söker fler kurser än vad som krävs för heltid, prioritera kurserna

Närdistans =Viss schemalagd tid, max 1ggr/vecka

 

Uppdaterad 170504

 

 


 EKONOMIKURSER

Förkunskapskrav

Närdistans

Distans med handledning

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01 100p

 

 

JA 

Via lärcentra Kiruna

Företagsekonomi 2

FÖRFÖR02 100p

 

FÖRFÖR01

 

JA

Via lärcentra Kiruna


MATEMATIK

Förkunskapskrav

Närdistans

Distans med handledning

Matematik 1a

MATMAT01a 100p

 

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Matematik 1b

MATMAT01b 100p

 

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Matematik 2a

MATMAT02a 100p

 

Ma1a/MaA

JA

Antag 1 gång/månad

NEJ

Matematik 2b

MATMAT02b 100p

 

Ma1b/MaA

JA

Antag 1 gång/månad

NEJ

Matematik 2c

MATMAT02c 100p

 

Ma1b/Ma 1c/MaA

 

 

Matematik 3b

MATMAT03b 100p

 

Ma2/MaB

NEJ

JA
Antag 1 gång/månad

Matematik 3c
MATMAT03c 100p

 

Ma2b/MaB

NEJ

JA
Antag 1 gång/månad

Matematik 4
MATMAT04  100p

 

Ma3c/MaC

NEJ

JA
Antag 1 gång/månad

Matematik 5
MATMAT05  100p

 

Ma4/MaD

NEJ

JA
Via lärcentra Pajala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO-KURSER

Förkunskapskrav

Distans med handledning

Biologi 1
BIOBIO01 100p

 

Distans Via annan Utbildningsanordnare

 

Biologi 2
BIOBIO02 100p

 

Bi1/BiA

Distans Via annan Utbildningsanordnare

Kemi 1
KEMKEM01 100p

 

Önskvärt Ma1/MaA

JA

Via lärcentra Pajala

Kemi 2

KEMKEM02 100p

 

Ke1/KeA

JA

Via lärcentra Pajala

Fysik 1a

FYSFYS01a 150p

 

Önskvärt Ma2/MaB

JA

Via lärcentra Kiruna

Fysik 1b2

FYSFYS01b2 50p

 

Önskvärt  Ma2/MaB

JA

Via lärcentra Kiruna

Fysik 2
FYSFYS02 100p

 

Fy1b2/FyA Önskvärt Ma3/MaC

Distans Via annan Utbildningsanordnare

 

 

 

 

Naturkunskap 1a1

NAKNAK01a1 50p

 

Distans Via annan Utbildningsanordnare

 

Naturkunskap 1a2

NAKNAK01a2 50p

 

Distans Via annan Utbildningsanordnare

 

Naturkunskap 1b

NAKNAK01b  100p

 

Distans Via annan Utbildningsanordnare

 

Naturkunskap 2

NAKNAK02  100p

 

Nk1b/NkA

Distans Via annan Utbildningsanordnare

 

SAMHÄLLSKURSER

Förkunskapskrav

Närdistans

Distans med handledning

Historia 1a2

HISHIS01a2 50p

 

 

Distans Via annan Utbildningsanordnare

 

Historia 1 b

HISHIS01b 100p

 

NEJ

JA

Via lärcentra Kiruna

Historia 2

HISHIS02a 100p

 

Hi1 /HiA

NEJ

JA

Via lärcentra Kruna

Religion 1

RELREL01 50p

 

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Religion 2

RELREL02 50p

 

Re1/ReA

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b 100p

 

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

SPRÅKKURSER

Förkunskapskrav

Närdistans

Distans med handledning

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01 50p/20v (tot) 100p

 

SVAS-grund

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02 100p

 

SVASVA01

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Svenska 1

SVESVE01 100p

 

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Svenska 2

SVESVE02 100p

 

Sv1/SvA

JA
Antag 1 gång/månad

NEJ

Svenska 3

SVESVE03 100p

 

Sv2/SvB

JA 1 ggr/v sen em-tid
Antag 1 gång/månad

NEJ

Engelska 5

ENGENG05 100p

 

JA 1 ggr/v sen em-tid
Antag 1 gång/månad

NEJ

Engelska 6

ENGENG06 100p

 

Eng5/EngA

JA sen em-tid

Antag 1 gång/månad

 

Engelska 7

ENGENG07 100p

 

Eng6/EngB

 

JA 

Via lärcentra Kiruna

VÅRDKURSER

Förkunskapskrav

Distans med handledning

Hälsopedagogik

HALHAL0 100p

 

 

JA

 

Etik och människanslivsvilkor

MÄNETI0 100p

 

 

JA