Elutbildning med inriktning mot industrielektriker

Läses mot Teknikutbilda i Sundsvall

Läses mot Teknikutbilda i Sundsvall
Laborationer sker i Sundsvall

Laborationer sker i Sundsvall

Förkunskaper:

  • Svenska A / Svenska 1
  • Matematik A / 01a,b,c
  • Engelska A / Engelska 5
Utbildningen är studiemedelsberättigad. www.csn.se
'
Kontaktuppgifter:
Studie- och Yrkesvägledare: Carina Wennberg  0970-81 87 61
carina.wennberg@lapplands.se