Barnskötarutbildning för vuxna

Kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasieskolan. Riktar sig till dig som vill arbeta inom barnomsorgen. Kurserna bedrivs på distans med ett flexibelt upplägg. Utbildningen kan ges på heltid/deltid, om utbildningen läses på heltid är den 60 veckor. 9 veckors praktik på heltid ingår i utbildningen.

Förkunskaper: Godkänt betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Kurser:

 • Hälsopedagogik, 100 gy.p.
 • Barns lärande och växande, 100 gy.p.
 • Kommunikation, 100 gy.p.
 • Aktivitetsledarskap, 100 gy.p.
 • Praktik, 100 gy.p.
 • Lärande och utveckling, 100 gy.p.
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 gy.p.
 • Pedagogiskt arbete, 200 gy.p.
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 gy.p.
 • Skapande verksamhet, 100 gy.p.
 • Specialpedagogik 1, 100 gy.p.

Utbildningen är studiemedelsberättigad. www.csn.se

Studie- och Yrkesvägledare: Carina Wennberg  0970-81 87 61
carina.wennberg@lapplands.se

Rektor/Lärcentra chef:
Tina Bäckström 0970-81 88 74