GymnasieVux

Vuxenutbildningen på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolans kurser. Genom samverkan inom Lapplands lärcentra eftersträvar vi att kunna erbjuda ett så brett utbud som möjligt. Behörig till utbildningen är vuxna från och med andra halvåret det år han eller hon fyller 20 år eller har en slutförd gymnasieutbildning.

Elever köper själva sina läroböcker. I övrigt är utbildningen kostnadsfri. Kurserna startar under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig.

Nyhet!

Från och med 1 juli 2012 har alla våra kurser på Vuxenutbildningen bytt namn. Den gamla kursen Svenska A  har t.ex. bytt namn till Svenska 1 och den gamla kursen Matematik B heter idag Matematik 2.  Om du har frågor kring detta, eller funderar på någonting annat som handlar om den nya vuxenutbildningen, hör av dig till vår studie- och yrkesvägledare.

Distans-närdistans

Hos oss på Vuxenutbildningen kan du, förutom att läsa kurser under dagtid, även läsa kurser på distans och närdistans. Distanskurser innebär att man måste ha datavana, eftersom större delen av undervisningen sker via vårt datasystem Fronter.  Skriftliga prov sker på lärcentra. Några av våra kurser kräver obligatoriska laborationer på skolan.

Närdistanskurser innebär att du är schemalagd ungefär 1 gång/vecka och att du däremellan gör uppgifter hemma. Skriftliga och ibland muntliga prov görs på lärcentra.

För mer information klicka på respektive kurs.