GrundVux 2017

Grundskolekurser

Grundläggande vuxenutbildning, motsvarande grundskola

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Utbildningen ska ge vuxna kunskaper som behövs för att kunna delta i samhälls- och arbetsliv. Den syftar även till att göra det möjligt med fortsatta studier.

Du kan komplettera och repetera tidigare studier i ett eller flera ämnen. Kursinnehåll och arbetssätt är anpassade för vuxna. Utbildningen är kostnadsfri och studerande får låna läromedel. Utbildningen kan kombineras med arbete/praktik eller studier inom andra skolformer, den studerande kan själv bestämma studietakt.

Vi gör en individuell studieplanering för dig.

Vuxenutbildningen erbjuder följande grundkurser

GRUNDKURSER

Dag

Närdistans

Distans med handledning

Biologi grund

GRNBIO2 150p

JA

Antag  endast 28/8-17

NEJ

NEJ

Engelska grund

GRNENG2 150p/20v (450p tot)

JA

Antag 1 gång/månad

NEJ

NEJ

Historia grund

GRNHIS2 150p

JA

Antag  endast 28/8-17

NEJ

NEJ

Fysik grund

GRNFYS2 150p

JA

Antag endast 28/8-17

NEJ

NEJ

Kemi grund

GRNKEM2 150p

JA

Antag  endast 28/8-17

NEJ

NEJ

Matematik grund
GRNMAT2 A-D (600p tot)

JA

Antag 1 gång/månad

NEJ

NEJ

Samhällskunskap grund

GRNSAM2 150p 

JA

Antag  endast 28/8-17

NEJ

NEJ

Svenska som andraspråk grund

GRNSVA2  A-D (700p  tot)

JA

Antag 1 gång/månad

JA

Antag 1 gång/månad

NEJ

Svenska grund

GRNSVE2  (700p tot)

NEJ

NEJ

JA

Antag 1 gång/månad

 

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur utlånas.
För mer information om kursen:
Ring 0970-81 87 61, 81 83 92

Läs mer >>>