Bra att veta

 

Vem får läsa på vuxenutbildningen?

Du som är 20 år eller har avslutad gymnasieutbildning men saknar betyg eller har betyget IG i den kurs du söker.

Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. Se studieperioder för schemalagda kursstarter.

SFI

Du kan läsa SFI från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Du måste också vara folkbokförd i Gällivare/Malmberget.

PRÖVNING

Du kan läsa in ett eller flera ämnen på egen hand och därefter pröva för att få betyg.
Prövningen gäller hela kursen och kostar 500 kronor/kurs.

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Gällivare kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.  En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.  Elever som läser på vuxenutbildningen i Gällivare/Malmberget är försäkrad under verksamhetstid. Försäkringen gäller utan självrisk.

Vad menas med verksamhetstid?

- Lektion och rast, verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag, Skolresor och dylikt som anordnas av skolan och med en av skolan utsedd ledare, Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor, Deltagande i verksamhet anordnad av kommunen, Direktfärd till och från skolan eller nämnda verksamheter.

STUDIEEKONOMI 
Alla våra kurser och utbildningar är CSN-berättigade.
Läs mer...

Studerande PM

 Handlingsplan mot alkohol och droger.pdf

 Likabehandlingsplan.pdf

Kvalitetsredovisning