Särskild prövning

  • Du som är över 20 år kan göra särskild prövning på KomVux
  • Du kan göra särskild prövning om du behöver komplettera något ämne som du saknar eller vill höja ditt betyg.
  • Du måste själv inhämta de kunskaper som krävs enligt kursplanen i ämnet.
  • Prövningstillfällen sker efter överenskommelse med respektive lärare.

Ta kontakt med Komvux-expeditionen för information och anmälan.
Prövningen kostar 500 kr per kurs.
Prövningen måste ske senast 1 år efter inbetalningsdatum.

 

Information inför särskild prövning vid KomVux Malmberget

Skriftlig anmälan skall lämnas in senast 3 veckor före prövningsdag.
Den som önskar göra en särskild prövning skall betala en avgift på 500 kr för varje kurs.

Blankett för särskild prövning