LärlingsVux

Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildning för vuxna är en individanpassad och yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå, som till största del är praktisk och förlagd i ett företag.

För mer information, ta kontakt med Carina Wennberg. Tel. 0970-81 87 61

Lärlingsutbildningen berättigar till studiemedel, precis som andra utbildningar inom Vuxenutbildningar.