Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning


Vuxenutbildningen på lärcentra omfattar verksamheterna kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Kursutbud 2016 .pdf

 

 

 

Deadline för slutbetyg framflyttad till 1 januari 2017

Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna om slutbetyg (NYTT 2015-05-12)

Regeringen har fattat beslut om att förlänga övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg. Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får utfärdas i vissa undantagsfall senast den 1 januari 2017.

 
 


Höj Din kompetens! Investera i dig själv!

  • Vill Du bli mer konkurrenskraftig i arbetslivet?
  • Behöver du behörighet för högskolestudier?
  • Behöver Du ett datakörkort?
  • Tänker du dig en framtid inom vården?
  • Vill du lära dig svenska?

Vi kan hjälpa dig!

  • Du avgör själv hur Din investering ska se ut, vilka och hur många kurser Du ska studera.
  • Du väljer själv hur Du vill studera: dagtid, kvällstid eller distans.
  • Du kan påbörja Dina studier vid olika tidpunkter under året.

Vi har studie- och yrkesvägledare som vägleder dig i planerandet av dina studier.

Hittar Du inte det Du är ute efter, är Du välkommen att kontakta oss. Vi finns på Barongatan 6 i Malmberget.
Välkommen med din ansökan

Ansökningsblanketter och mer information om kurserna kan du få hos oss:

Lapplands lärcentra, Barongatan 6, Malmberget. 
Expedition: Tel 0970-81 83 92

Ansökan lämnas till:
Lapplands lärcentra, Box 502, 983 25 MALMBERGET

Här är länken till Lärplattformen

 Hitta oss på facebook>>>