Uppdragsutbildning Yh Byggproduktionsledare

Har du behov av kompetenshöjning i ditt företag? I samband med vår yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare har vi möjlighet att erbjuda separata platser i form av uppdragsutbildning i de olika delkurserna.

Aktuella uppdragsutbildningar

  • Arbetsmiljösamornare Bas U/Bas P- Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Kursen ger Dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
  • Hållbart Byggande- Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper kring vikten av kvalitetsarbete samt olika sätt att systematisera kvalitetsarbetet. Kursen ska även ge kunskaper i arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete samt vilka lagar och regler som reglerar detta område. Den studerande ska få kunskaper om byggandets påverkan på miljö och olika metoders påverkan på hållbart byggande. Certifiering enligt BAS-U och BAS-P. Kursen bedrivs på halvfart med föreläsningar i snitt 8timmar/vecka, v 34-v46. Utöver detta tillkommer tid för självstudier ca 10 timmar/vecka. Kursen kan komma att innehålla obligatoriska praktiska övningar.
  • Byggprocessen/byggstyrning-Kursens syfte är att ge de studerande en grundläggande kunskap om alla delar i yrket som byggproduktionsledare samt teoretisk och praktisk kunskap om byggprocessens olika skeenden. Kursen ska ge en grundläggande förståelse för ritningens betydelse samt olika metoder för produktionsplanering. Studenten ska få verktyg för kalkylering samt grundläggande kunskaper om hur man praktiskt tillämpar dessa. Kursen bedrivs på halvfart med föreläsningar i snitt 8 timmar/vecka, v 35-v 46. Utöver detta tillkommer tid för självstudier ca 10 timmar/vecka. Kursen kan komma att innehålla obligatoriska praktiska övningar.

För samtliga kurser gäller att läraren finns på plats på någon av våra kursorter, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Luleå, Piteå och kalix. De övriga orterna har möjlighet att följa föreläsningarna via distansteknik, antingen från egen dator eller vid sitt lärcentrum. Förekommer praktiska övningarna genomförs de i Gällivare samt Luleå. Tentamen skrivs vid det egna lärcentrat.

 Ansökan .pdf

Vill du veta mer om kurserna så hör av dig till vår utbildningsledare.
 
Petra Stålnacke
Utbildningsledare YH Byggproduktionsledare
Lapplands Lärcentra Gällivare
0970-81 88 44
070-254 07 73