Yrkeshögskoleutbildning HT17

Yrkeshögskoleutbildning HT17
Utbildning Omfattning Studietakt Utbildningsanordnare
Auktoriserad Elinstallatör 100 poäng/ca 1år 50% Elbranschens Utvecklings och Utbildningscenter
Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 200 poäng/ca 2år 50% Östsvenska Yrkeshögskolan AB
Byggproduktionsledare 380 poäng/ca 1,5 år 100% Lapplands Lärcentra
Certifierad produktionstekniker 200 poäng/ca 1år 100% Learnia
El & Automationsingenjör 400 poäng/ca 2år 100% Luleå kommun
Elkonstruktör 250 poäng/ca 2,5år 50% Campus Nyköping
Hydraultekniker 200 poäng/ca 1år 100% ITH
Integrationspedagog 1år 100% Piteå kommun
Lönekonsult 300 poäng/ca 1,5år 100% Affärshögskolan
Lönespecialist 300 poäng/ca 2år 75% Iterum
Medicinsk sekreterare 400 poäng/ ca 2år 100% Learnia
Offentlig upphandlare 400 poäng/ca 2år 100% Stockholms internationella handelsskola
Offentlig upphandlare/inköpare 410 poäng/ca 2år 100% TUC
Projektledare El- och Installationsteknik 200 poäng/ca 2år 50% Elbranschens Utvecklings och Utbildningscenter
Projektledare Elkraft 235 poäng/ca 1år 100% Stockholms tekniska institut
Projektledare Elteknik 220 poäng/ca 2år 50% Campus Nyköping
Redovisningsekonom 400 poäng/ca 2år 100% Iterum
Tandsköterska 325 poäng/65 veckor 100% Luleå kommun
Tekniker tunga maskiner och fordon 300 poäng/ca 1,5år 100% Yrkesakademin
VVS- och Energiingenjör 400 poäng/ca 2år 100% Luleå kommun