Tentamen

Tentamenservice på Lapplands Lärcentra

Vill du tentera på någon av våra lärcentra ska du ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort.

Du måste även göra en tentamensanmälan till ditt lokala lärcentrum senast 14 dagar innan tentamenstillfället.

Mer information och kontaktuppgifter finns vid respektive lärcentrum:

Gällivare
Jokkmokk
Kiruna
Pajala