Besöksnäring i utveckling

 

 

Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till företag och anställda inom besöksnäringen i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommun. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden och andra omgången av projeket avslutades i juni 2012.

Det behövs inspiration, kunskap och kollegialt erfarenhets- och idéutbyte för att utveckla besöksnäringen. Projektet Besöksnäring i utveckling har drivits av Lapplands kommunalförbund i den andan och erbjudit kompetensutveckling och nätverkande. Kursutbudet har tagits fram i samverkan med deltagande företag och grundar sig på upplevda behov på en växande marknad med snabb förändringstakt.   

Erfarenheter från projekets båda omgångar kan du läsa om här:

Besöksnäring i utveckling (1) och Besöknäring i utveckling (2)

För information om projektet, kontakta:

Tina Bäckström TIBA01@kommun.gellivare.se 0970-188 74
Maria-Delice Fredriksson            mafn@skola.kiruna.se 0980-707 08