Projekt

Lapplands Lärcentra samverkar i olika projekt och nätverk.

Lapplands Lärcentra samverkar i olika projekt och nätverk både som projektägare och deltagare.

Lapplands Lärcentra är representerat i:

Nitus styrelse (nationellt nätverk för kommunala lärcentra) via Tina Bäckström

Vuxnas lärande (länsövergripande nätverk) via Marie Kuoljok och Monica Lundkvist.

ViS styrelse (riksförbund för vuxenutbildning) via Monica Lundkvist