Program och kurser ht 2014

Hösten 2014

 

Program Omfattning Studiefart Universitet

Bergteknik

40 veckor

100 %

Yrkeshögskola

Vattenkrafttekniker

80 veckor

100 %

Yrkeshögskola

Naturturismutvecklare

40 veckor

100 %

Yrkeshögskola

El & automationsingenjör

80 veckor

100 %

Yrkeshögskola

Gastronomisk kock

80 veckor

50 %

Yrkeshögskola

Arbetsledare inom storkök

1,5 år

50 %

Yrkeshögskola

Hydraultekniker

1 år

100 %

Yrkeshögskola

Tandsköterska

60 veckor

100 %

Yrkeshögskola

Produktionstekniker

2 år

100 %

Yrkeshögskola

Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör i norra Sverige

2 år

100 %

Yrkeshögskola

Högskoleingenjör Underhållsteknik

3 år

100 %

LTU

Högskoleingenjör Elkraftteknik

3 år

100 %

LTU

Naturguidning

2 år

100 %

Umu

Entreprenöriellt företagande

120 hp

100 %

Dalarna

Teologprogrammet

3 år

100 %

Umu

Systemvetenskap

3 år

100 %

LTU

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

3 år

100 %

Umu

Lärarutbildning förskollärare

3,5 år

100 %

Mittuniversitetet

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

4 år

100 %

Mittuniversitetet

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

4 år

100 %

Mittuniversitetet

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

3 år

100 %

Mittuniversitetet

Ämneslärare: Grundskola åk 7-9.  www.kau.se

4,5 år

100 %

Karlstads universitet

Ämneslärare. Gymnasium  www.kau.se

5-5,5 år

100 %

Karlstads universitet

Specialpedagog

1,5 år

100 %

Umu

Speciallärarprogrammet

1,5 år

100 %

Umu

Yrkeslärarprogrammet

3 år

50 %

Umu

Socionomprogrammet

3,5 år

100 %

Umu

Apotekarprogrammet

5 år

100 %

Umu

Vårdadministrativa programmet

2 år

100 %

Umu

Receptarieprogrammet

3 år

100 %

Umu

Arbetsterapeut

3 år

100 %

LTU

Sjuksköterska

3 år

100 %

Umu

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

1 år

100 %

LTU

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

1 år

100 %

LTU

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

75 hp

100 %

LTU

Specialist sjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

60 hp

50 %

LTU

Kurser

Omfattning

Studiefart

Universitet

SPRÅK

 

 

 

Engelska A

30 hp

50 %

LTU

Engelska B

30 hp

50 %

LTU

Engelska C

30 hp

50 %

LTU

Finska A

15 hp

50 %

Umu

Meänkieli, nybörjarkurs 1

7,5 hp

25 %

Umu

Lulesamiska, nybörjarkurs steg 1-2

15 hp

50 %

Umu

Lulesamiska B

30 hp

50 %

Umu

Samiska kulturstudier B

30 hp

50 %

Umu

Samiska: Kultur och historia i norr

6 hp

100 %

Umu

Samernas kultur och religion

15 hp

50 %

Umu

Samiska studier: Jämförande urfolksstudier 2

7,5 %

50 %

Umu

Nordsamiska nybörjarkurs steg 1-2

15 hp

50 %

Umu

Nordsamiska A

30 hp

50 %

Umu

Nordsamiska B

30 hp

50 %

Umu

Italienska, nybörjarkurs

15 hp

50 %

Umu

Svenska som andraspråk A

30 hp

50 %

LTU

Svenska som andraspråk B

30 hp

50 %

LTU

Praktisk retorik 1

7,5 hp

25 %

Umu

Språket, individen och samhället

7,5 hp

25 %

Umu

SAMHÄLLSVETENSKAP/HUMANIORA

 

 

 

Introduktion till akademiska studier

7,5 hp

25 %

LTU

Praktisk genusforskning

7,5 hp

25 %

LTU

Kreativt skrivande

30 hp

100 %

LTU

Ledning, organisation, samverkan

7,5 hp

25 %

LTU

Introduktion till Lean

7,5 hp

25 %

LTU

Knowledge management

7,5 hp

25 %

LTU

Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg

7,5 hp

25 %

LTU

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

7,5 hp

50 %

Umu

Projektledning

15 hp

50 %

Umu

LÄRANDE/PEDAGOGIK

 

 

 

Filosofiska samtal med barn

7,5 hp

25 %

LTU

Pedagogik A

30 hp

100 %

LTU

Pedagogik B

30 hp

50 %

LTU

Handledarutbildning för VFU-lärare

7,5 hp

12 %

LTU

Mobbing i lärandemiljöer

7,5 hp

25 %

Umu

HÄLSOVETENSKAP

 

 

 

E-hälsa

7,5 hp

50 %

LTU

NATURVETENSKAP/TEKNIK

 

 

 

Introduktion till rymdteknik

7,5 hp

25 %

LTU

ArcGIS

7,5 hp

50 %

LTU

Webutveckling 1 - Introduktion

7,5 hp

25 %

LTU

Ekologi och biologisk mångfald

15 hp

100 %

Umu

Fjällsäkerhet

9 hp

15 %

Umu

Turismkunskap 1

5 hp

100 %

Umu

Fjällfloristik - SOMMARKURS

7,5 hp

50 %

Umu

Fjällekologi grundkurs - SOMMARKURS

7,5 hp

50 %

Umu

Fjällekologi - SOMMARKURS

15 hp

100 %

Umu

EKONOMI/JURIDIK

 

 

 

Juridisk översiktskurs

15 hp

50 %

LTU

Statsvetenskap A - Politisk teori

7,5 hp

50 %

LTU

Kommunal demokrati A

15 hp

50 %

LTU

Miljöbalken

7,5 hp

25 %

Umu