Program och kurser ht 2015

 

Program Omfattning Studiefart Universitet

Bergteknik

40 veckor

100 %

Yrkeshögskola

Vattenkrafttekniker

80 veckor

100 %

Yrkeshögskola

Naturturismutvecklare

40 veckor

100 %

Yrkeshögskola

El & automationsingenjör

80 veckor

100 %

Yrkeshögskola

Gastronomisk kock

80 veckor

50 %

Yrkeshögskola

Arbetsledare inom storkök

1,5 år

50 %

Yrkeshögskola

Hydraultekniker

1 år

100 %

Yrkeshögskola

Tandsköterska

60 veckor

100 %

Yrkeshögskola

Produktionstekniker

2 år

100 %

Yrkeshögskola

Bergmaterialingenjör 2 år 100 % Yrkeshögskola

Högskoleingenjör Elkraftteknik

3 år

100 %

Ltu

Högskoleingenjör Underhållsteknik

3 år 100 %

Ltu

Hälsovägledning

180 hp

100 %

Ltu

Naturguidning

2 år

100 %

Umu

Systemvetenskap

3 år

100 %

Ltu

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

3 år

100 %

Umu

Förskollärare

3,5 år

100 %

Mittuniversitetet

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3

4 år

100 %

Ltu

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

4 år

100 %

Ltu

Ämneslärare. Gymnasium 

5-5,5 år

100 %

Karlstads universitet

Specialpedagog

1,5 år

100 %

Umu

Speciallärarprogrammet

1,5 år

100 %

Umu

Yrkeslärarprogrammet

3 år

50 %

Umu

Socionomprogrammet

3,5 år

100 %

Umu

Apotekarprogrammet

5 år

100 %

Umu

Vårdadministrativa programmet

2 år

100 %

Umu

Receptarieprogrammet

3 år

100 %

Umu

Arbetsterapeut

3 år

100 %

LTU

Ekonomprogrammet

3 år

100 %, 50 %

Gälve

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

1 år

100 %

LTU

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

1 år

100 %

LTU

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

75 hp

100 %

LTU

Specialist sjuksköterska med inriktning mot vård av äldre

60 hp

50 %

LTU

Kurser

Omfattning

Studiefart

Universitet

SPRÅK

 

 

 

Engelska A

30 hp

50 %

LTU

Engelska B

30 hp

50 %

LTU

Engelska C

30 hp

50 %

LTU

Finska A

15 hp

50 %

Umu

Meänkieli, nybörjarkurs 1

7,5 hp

25 %

Umu

Samiska A, Jämförande urfolksstudier I

7,5 hp

50 %

Umu

Samiska studier, Jämförande urfolksstudier IV

7,5 hp

50 %

Umu

Kultur och historia i norr

6,0 hp

100 %

Umu

Samisk morfologi

7,5 hp

50 %

Umu

Samiska A, Lulesamiska

30 hp

50 %

Umu

Samiska A, Nordsamiska

30 hp

50 %

Umu

Samiska A, Sydsamiska

30 hp

50 %

Umu

Samiska A, Samiska kulturstudier

30 hp

50 %

Umu

Nordsamiska I

7,5 hp

50 %

Uppsala

Nordsamiska II

7,5 hp

50 %

Uppsala

Nordsamiska, baskurs A

30 hp

50 %

Uppsala

Nordsamiska, fortsättningskurs B

30 hp 50 % Uppsala

Samiska C2

30 hp 50 % Uppsala

Samiska C, Samisk kulturvetenskap

15 hp 50 % Umu

Samiska C, Samisk språkvetenskap

15 hp
50 %
Umu

Samiska studier, Jojk

7,5 hp 50 %
Umu

Italienska, nybörjarkurs

15 hp

50 %

Umu

Svenska för grundlärare 4-6

15 hp

100 %

LTU

Svenska för grundlärare F-3

30 hp

50 %

LTU

Svenska som andraspråk A

30 hp

50 %

LTU

Svenska som andraspråk B

30 hp

50 %

LTU

Svenska språket, grundkurs

30 hp

50 %

LTU

Svenska språket, fortsättningskurs

30 hp

50 %

LTU

Praktisk retorik 1

7,5 hp

25 %

Umu

SAMHÄLLSVETENSKAP/HUMANIORA

 

 

 

Arbetsledning

7,5 hp

25 %

Högskolan Väst

Praktisk genusforskning

7,5 hp

25 %

LTU

Kreativt skrivande

30 hp

100 %

LTU

Introduktion till Lean

7,5 hp

25 %

LTU

Knowledge management

7,5 hp

25 %

LTU

Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg

7,5 hp

25 %

LTU

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

7,5 hp

50 %

Umu

Projektledning

15 hp

50 %

Umu

LÄRANDE/PEDAGOGIK

 

 

 

Pedagogik A

30 hp

100 %

LTU

Pedagogik B

30 hp

50 %

LTU

Handledarutbildning för VFU-lärare

7,5 hp

12 %

LTU

Mobbing i lärandemiljöer

7,5 hp

25 %

Umu

HÄLSOVETENSKAP

 

 

 

 

 

 

 

NATURVETENSKAP/TEKNIK

 

 

 

ArcGIS

7,5 hp

50 %

LTU

Webutveckling 1 - Introduktion

7,5 hp

25 %

LTU

Ekologi och biologisk mångfald

15 hp

100 %

Umu

Fjällsäkerhet

9 hp

15 %

Umu

Turismkunskap 1

5 hp

100 %

Umu

Fjällfloristik - SOMMARKURS

7,5 hp

50 %

Umu

EKONOMI/JURIDIK

 

 

 

Juridisk översiktskurs

15 hp

50 %

LTU

Statsvetenskap A - Politisk teori

7,5 hp

50 %

LTU

Kommunal demokrati A

15 hp

50 %

LTU

Miljöbalken

7,5 hp

25 %

Umu

Arbetsrätt I

7,5 hp

25 %

Högskolan Väst