Program och kurser vt 2015

Aktuella program och kurser våren 2015

 

Program

Omfattning

Studiefart

Universitet

Servicetekniker eldistribution och vindkraft

60 v

100 %

Yrkeshögskola

Förskollärare

3,5 år

100 %

LTU

Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3

4,5 år

100 %

Högskolan Dalarna

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6

4,5 år

100 %

Högskolan Dalarna

Ämneslärare. Gymnasium

5 år

100 %

Högskolan Dalarna

Sjuksköterska

3 år

100 %

LTU

Röntgensjuksköterska

3 år

100 %

LTU

Specialistsjuksköterskeprogrammet  ambulanssjukvård

1 år

100 %

Umu

Specialistsjuksköterskeprogrammet  anestesisjukvård

1 år

100 %

Umu

Specialistsjuksköterskeprogrammet intensivvård

1 år

100 %

Umu

Specialistsjuksköterskeprogrammet  operationssjukvård

1 år

100 %

Umu

Kurser

Omfattning

Studiefart

Universitet

SPRÅK

 

 

 

Spanska Nybörjarkurs steg 1-2

15 hp

50 %

Umu

Att skriva för webben och interaktiva medier

7,5 hp

50 %

Södertörns högskola

Tyska nybörjarkurs 1

15 hp

50 %

Umu

Franska Nybörjarkurs

15 hp

50 %

Umu

Samiska: Lulesamiska kvalifikationskurs steg 3-4

15 hp

50 %

Umu

Samernas samhälle och historisk utveckling

15 hp

50 %

Umu

Samiska: Nordsamiska kvalifikationskurs steg 3-4

15 hp

50 %

Umu

SAMHÄLLSVETENSKAP/HUMANIORA

 

 

 

Organisation och ledarskap 1

15 hp

50 %

Umu

Kost och hälsa

15 hp

50 %

Umu

Filosofi  A

30 hp

50 %

Umu

Projektledning 1

7,5 hp

50 %

Umu

Projektledning 2

7,5 hp

50 %

Umu

Introduktion till Lean

7,5 hp

25 %

LTU

Arbetsledning

7,5 hp

25 %

Högskolan Väst

Arbeta med ensamkommande barn

7,5 hp

25 %

LTU

Ledarksap och kommunikation

5 hp

33 %

Uppsala

LÄRANDE/PEDAGOGIK

 

 

 

Konflikthantering i skolan

7,5 hp

25 %

Umu

Mobilt lärande

7,5 hp

25 %

Umu

Pedagogik A

30 hp

100 %

Umu

Små barns samspel och utveckling

7,5 hp

50 %

Umu

HÄLSOVETENSKAP

 

 

 

Motiverande samtal

7,5 hp

50 %

LTU

Arbetsmiljö och stress

7,5 hp

50 %

LTU

Medicinsk vetenskap Psykiatri och missbruksvård

7,5 hp

50 %

LTU

Unga sex och internet

7,5 hp

25 %

Umu

NATURVETENSKAP/TEKNIK

 

 

 

Naturguidning

10 hp

67 %

Umu

Arktisk vetenskap

4,5 hp

50 %

Umu

Teknik för hållbar utveckling

7,5 hp

25 %

Umu

Mätteknik - IngOnline

7,5 hp

50 %

Umu

Statistik och kvalitetsteknik

7,5 hp

50 %

Umu

Introduktion till dataspelsskapande

7,5 hp

25 %

LTU

Introduktion till programmering och C #

7,5 hp

50 %

LTU

EKONOMI/JURIDIK

 

 

 

Beskattningsrätt 1

15 hp

50 %

Umu

Juridisk översiktskurs

15 hp

50 %

Umu

Idrottsjuridik

15 hp

50 %

Malmö högskola

Arbetsrätt II

7,5 hp

25 %

Högskolan Väst

Arbetsrätt för chefer

7,5 hp

50 %

Högskolan Kristianstad