Program och kurser vt 2018


PROGRAM
Utbildningar inom lärande/pedagogik Omfattning Studiefart Utbildningsanordnare
Förskollärare
210 100% Luleå tekniska universitet
Förskollärare
210 100% Mittuniversitetet
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
210 100% Södertörns Högskola
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad
180 100% Södertörns Högskola
Yrkeslärare
90 50% Högskolan i Dalarna
Yrkeslärare
90 50-100% Stockholms Universitet
Yrkeslärare med studiegång mot vård- och omsorg
90 50-100% Stockholms Universitet
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Historia
300 100% Högskolan i Dalarna
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Matematik
300 100% Högskolan i Dalarna
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan Svenska 
300 100% Högskolan i Dalarna
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolanSvenska som andraspråk
300 100% Högskolan i Dalarna
       
Utbildningar inom hälsa- och sjukvård Omfattning Studiefart Utbildningsanordnare
Barnmorskeprogrammet
90 100% Umeå universitet
Magisterprogram- Arbetsliv, hälsa och rehabilitering
60 50% Mittuniversitetet
Röntgensjuksköterska
180 100% Luleå tekniska universitet
Sjuksköterskeprogrammet
180 100% Luleå tekniska universitet
Sjuksköterskeprogrammet
180 100% Umeå universitet
Specialistsjuksköterska, ambulanssjukvård
60 100% Umeå universitet
Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård
60 100% Umeå universitet
Specialistsjuksköterska, barn och ungdom, allmän pediatrisk omvårdnad
60 50% Karolinska institutet
Specialistsjuksköterska, distrikt
75 50% Karolinska institutet
Specialistsjuksköterska, intensivvård
60 100% Umeå universitet
Specialistsjuksköterska, operationsvård
60 100% Umeå universitet
Specialistsjuksköterska, psykiatrisk vård
60 50% Karolinska institutet
Specialistsjuksköterska, vård av äldre
60 50% Karolinska institutet
       
Utbildningar inom Ekonomi Omfattning Studiefart Utbildningsanordnare
Ekonomprogrammet
180 100% Högskolan i Gävle

     
KURSER
Kurser inom olika ämnesområden Omfattning Studiefart Utbildningsanordnare
3D CAD
10 33% Uppsala Universitet
Affärssystem och verksamhetsutveckling 
15 50% Högskolan Kristianstad
Arbetsledning
7,5 25% Högskolan Väst
Arbetsmiljö - grundkurs
7,5 50% Högskolan Dalarna
Arbetsrätt för chefer
7,5 50% Högskolan Kristianstad
Arbetsrätt II
7,5 50% Högskolan Väst
Att hantera konflikter i arbetslivet
7,5 50% Stockholms Universitet
Databaser I
7,5 25% Luleå tekniska universitet
De nationella minoritetsspråken i Sverige förr och nu
7,5 50% Uppsala Universitet
Den effektiva organisationen
7,5 25% Mälardalens Högskola
Digital kompetens och lärande I
7,5 25% Umeå universitet
Ekonomi, redovisning och analys
15 50% Uppsala Universitet
El- och automationsteknik för driftpersonal
7,5 50% Linnéuniversitetet
Engelska A
30 100% Luleå tekniska universitet
Engelska B
30 100% Luleå tekniska universitet
Entreprenörskap och affärsplanering
7,5 50% Luleå tekniska universitet
Fordonsteknik motor effektivisering 7,5 50% Umeå universitet
Fordonsteknik Transmission
7,5 50% Umeå universitet
Företagsekonomi A1:2
15 50% Umeå universitet
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning
7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning
7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring
7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap
7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi
7,5 25% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys
7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning
7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik
7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori
7,5 50% Mittuniversitetet
Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap 
30 100% Högskolan Väst
Förvaltningsrättslig översiktskurs
15 100% Uppsala Universitet
Genusperspektiv på teknik och ingenjörvetenskap
7,5 25% Luleå tekniska universitet
Grunder för strategisk hållbar utveckling
7,5 50% Blekinge Tekniska Högskola
Handelsrättslig översiktskurs
15 100% Uppsala Universitet
Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling
7,5 100% Umeå universitet
Introduktion till Lean
7,5 25% Luleå tekniska universitet
Introduktion till programmering och C#
7,5 50% Luleå tekniska universitet
IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare
7,5 25% Högskolan Väst
IT som resurs för lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-6
7,5 25% Högskolan Väst
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs
15 100% Mittuniversitetet
Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle
7,5 25% Luleå tekniska universitet
Kvalitetsteknik
5 20% Uppsala Universitet
Ledarskap och coachning
5 20% Uppsala Universitet
Ledarskap och team
7,5 25% Mälardalens högskola
Meänkieli A, Textläsning, kultur och skriftlig kommunikation
15 50% Umeå universitet
Meänkieli, Kvalifikationskurs (steg 3)
7,5 50% Umeå universitet
Meänkieli, Påfartskurs (steg 4)
7,5 50% Umeå universitet
Miljöledning, fortsättningskurs
7,5 25% Luleå tekniska universitet
Nationalekonomi I - makroekonomi
15 50% Linnéuniversitetet
Nordsamiska A2
15 50% Uppsala Universitet
Nätbaserad juridisk översiktskurs
15 50% Uppsala Universitet
Organisation och ledarskap I
15 50% Umeå universitet
Organisationer och beteende
7,5 50% Linnéuniversitetet
Personalekonomi
7,5 50% Högskolan Kristianstad
Projektledning 1
7,5 50% Umeå universitet
Projektledning I
15 50% Linnéuniversitetet
Redovisning II
7,5 25% Högskolan Kristianstad
Redovisningens teoriområden
7,5 50% Linnéuniversitetet
Samisk kultur och samiskt samhälle
7,5 50% Uppsala Universitet
Samisk kultur och samiskt samhälle II
7,5 50% Uppsala Universitet
Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur
7,5 25% Umeå universitet
Samiska C med didaktisk inriktning
15 50% Umeå universitet
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, kulturvetenskaplig inriktning
15 50% Umeå universitet
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning
15 50% Umeå universitet
Samiska språk, Examensarbete för masterexamen
15 50% Umeå universitet
Samiska studier, Examensarbete för masterexamen
15 50% Umeå universitet
Svenska som andraspråk, 1-30
30 50% Högskolan Väst
Svenska som andraspråk, 31-60
30 50% Högskolan Väst
Sydsamiska A2
15 50% Uppsala Universitet