Vård- och omsorgsutbildning med vårdsvenska

Om du tycker om att arbeta med                Termin 1 gemensamma kurser 450
människor i olika situationer då är detta    Vårdsvenska 200
något för dig! Vård- och omsorgs-   Vård- och omsorgsarbete 1 200
utbildningen är ett yrkesutbildning som   Handledning (ork.)
  50
ger stora möjligheter till arbete.      
    Termin 2 och 3 gemensamma kurser  900
Du läser kurser inom många olika områden   Hälsopedagogik 100
för att få en helhetssyn på människan. På   Medicin 1
150
programmet blandar vi teori med praktik och   Vård- och omsorgsarbete 2
150
du tränar dig i att utföra arbetsuppgifter som   Psykologi 1
  50
krävs i yrkeslivet, till exempel att planera,   Specialpedagogik 1
100
genomföra och dokumentera arbetet. Vidare    Psykiatri 1
100
kommer du att arbeta med medicintekniska   Palliativ vård
100
uppgifter, hjälpa med personlig vård samt   Vårdpedagogik och handledning
100
sociala uppgifter. Till termin tre väljer du   Handledning (ork.)
  50
fördjupningsområde.  

    Fördjupningar
Vi arbetar med arbetsuppgifter både enskilt  

och grupp. Vi använder vår webbaserade   Äldrevård termin 4 400
lärplattform Moodle och annan modern teknik   Etik och människans livsvillkor 100
blandat med praktiska övningar i klassrummet   Äldres hälsa och livsvillkor 200
och föreläsningar i lärandet för att träna din   Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
förmåga till reflektion och möjlighet att vara  

kreativ och skapande. Arbetsplatsförlagd   Psykiatri termin 4 400
lärande (APL) ingår i kurserna varje termin.   Etik och människans livsvillkor 100
    Psykiatri 2 200
Arbetar du inom vården eller har tidigare   Samhällsbaserad psykiatri 100
erfarenhet finns det möjlighet att  

tillgodoräkna/validera dina kunskaper för att   LSS termin 4 400
förkorta studietiden.   Etik och människans livsvillkor 100
    Specialpedagogik 2 100
Lärare:   Socialpedagogik 100
Hannele Friman   Friskvård och hälsa 100
E-Post: hannele.friman@lapplands.se
 

    Akutsjukvård termin 4 400
Rektor:   Vårdpedagogik och handledning 100
Bertil Svartz   Akutsjukvård 200
E-post: bertil.svartz@lapplands.se
  Medicin 2 100
   

Studie- och yrkesvägledare:   Barnsjukvård termin 4 400
Maria Bågesund   Vårdpedagogik och handledning 100
E-post: maria.bagesund@lapplands.se
  Barnhälsovård 100
    Barn- och ungdomssjukvård
200
   

   

BEHÖRIGHET: SFI kurs C
med lägst betyg B