Kortkurser och enstaka kurser

Vi har att erbjuda bland andra (9 timmar/kurs)

 • MS
 • Huntingtons sjukdom
 • Autism
 • Folkhälsokunskap
 • Teknisk psykolog
 • Sårvård-lokal kurs
 • Demenssjukdomar-lokal kurs
 • Stroke
 • Parkinsons sjukdom
 • Diabetes
 • Urininkontinens
 • Sårvård
 • Autismspektrat
 • Epilepsi
 • Att leva med födoämnesallergier
 • Mat och näring
 • Trädgård i vården
 • Örter för mat och hälsa
 • Läkemedel i vardagen
 • Astma och KOL
 • Första hjälpen
 • Hjärt- och lungräddning
 • Att leva med smärta
 • När barnen blir sjuka
 • Hälsa och livskvalitet
 • Lindrande vård
 • Att leva med långvarig sjukdom

 

 Kontakta Lärcentra Pajala för mer information.
0978-121 51