Vård och omsorgsutbildning

 

Om du tycker om att arbeta med                Gemensamma kurser 950
människor i olika situationer då är detta    Hälsopedagogik 100 
något för dig! Vård- och omsorgs-   Vård- och omsorgsarbete 1 200
utbildningen är ett yrkesutbildning som   Vård- och omsorgsarbete 2 150
ger stora möjligheter till arbete.   Medicin 1
150
    Specialpedagogik 1 100
Du läser kurser inom många olika områden   Psykologi 1   50
för att få en helhetssyn på människan. På   Psykiatri 1 100
programmet blandar vi teori med praktik och   Palliativ vård 100
du tränar dig i att utföra arbetsuppgifter som  

krävs i yrkeslivet, till exempel att planera,  

genomföra och dokumentera arbetet. Vidare    Fördjupningar  
kommer du att arbeta med medicintekniska   Äldrevård  termin 3 500
uppgifter, hjälpa med personlig vård samt   Vårdpedagogik och handledning 100
sociala uppgifter. Till termin tre väljer du   Etik och människans livsvillkor 100
fördjupningsområde.   Äldres hälsa och livsvillkor 200
    Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Vi arbetar med arbetsuppgifter både enskilt  

och grupp. Vi använder vår webbaserade   Psykiatri termin 3
500
lärplattform Moodle och annan modern teknik   Vårdpedagogik och handledning 100
blandat med praktiska övningar i klassrummet   Etik och människans livsvillkor 100
och föreläsningar i lärandet för att träna din   Psykiatri 2 200
förmåga till reflektion och möjlighet att vara   Samhällsbaserad psykiatri 100
kreativ och skapande. Arbetsplatsförlagd  

lärande (APL) ingår i kurserna varje termin.    LSS termin 3 500
    Vårdpedagogik och handledning
100
Arbetar du inom vården eller har tidigare   Etik och människans livsvillkor 100 
erfarenhet finns det möjlighet att   Specialpedagogik 2 100
tillgodoräkna/validera dina kunskaper för att   Socialpedagogik 100
förkorta studietiden.   Friskvård och hälsa 100
   

Lärare:   Akutsjukvård termin 3
500
Hannele Friman   Vårdpedagogik och handledning  
100
E-Post: hannele.friman@lapplands.se   Etik och människans livsvillkor 100
    Akutsjukvård
200
Rektor:   Medicin 2
100
Bertil Svartz    

E-post: bertil.svartz@lapplands.se   Barnsjukvård termin 3 500
    Vårdpedagogik och handledning 
100
Studie- och yrkesvägledare:   Etik och människans livsvillkor
100
Maria Bågesund   Barnhälsovård
100
E-post: maria.bagesund@lapplands.se   Barn- och ungdomssjukvård
200
       
       
     Vård- och omsorg