Särvux Särskild undervisning för vuxna

Särvux är en egen skolform som består av grundläggande särvux och gymnasial särvux. Särvux vänder sig till vuxna som har ett inlärningshinder som beror på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. Särvux har samma läroplan som komvux, men har kursplaner som är anpassade till skolformen. De studerandes tidigare utbildning, erfarenheter och förutsättningar bildar utgångspunkt för studierna.

Studierna i särvux kan fördjupa och utveckla individernas kunskaper och kan ge förutsättningar till ökad personlig utveckling. Vi på Lapplands Lärcentra försöker stärka de studerandes lust, nyfikenhet och intresse för lärandet genom att skapa goda förutsättningar som gynnar lärprocessen. De studerande har möjlighet att själva påverka sina studier och studietakt.

  • Undervisning sker i små grupper, i egen takt
  • Studierna planeras individuellt
  • Timantalet kan variera efter behov