Kursutbud

Kurser inom gymnasial vuxenutbildning

*SPRÅK
*MATEMATIK-NATURVETENSKAP
*SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP
*EKONOMI
*DATORÄMNEN

Ämne/Kurs                                                       Kurskod       Gy-poäng     
Matematik - naturvetenskap  
Matematik 1a MATMAT01a       100 p
Matematik 1b MATMAT01b  100 p
Matematik 1c MATMAT01c 100 p
Matematik 2a MATMAT02a 100 p
Matematik 2b MATMAT02b 100 p
Matematik 2c MATMAT02c 100 p
Matematik 3a* MATMAT03c 100 p
Matematik 3b* MATMAT03b 100 p
Matematik 3c* MATMAT03c 100 p 
Matematik 4* MATMAT04  100 p 
Matematik 5 MATMAT05 100 P
Biologi 1* BIOBIO01 100 p 
Biologi 2* BIOBIO02 100 p 
Naturkunskap 1a1* NAKNAK01a1   50 p
Naturkunskap 1a2* NAKNAK01a2   50 p
Naturkunskap 1b* NAKNAK01b 100 p
Naturkunskap 2* NAKNAK02 100 p
Fysik 1a*  FYSFYS01a  150 p 
Fysik 1b1* FYSFYS01b1 100 p
Fysik 1b2* FYSFYS01b2   50 p
Fysik 2*  FYSFYS02  100 p 
Kemi 1 KEMKEM01 100 p
Kemi 2 KEMKEM02 100 p

Samhälls- och beteendevetenskap  

Samhällskunskap 1b* SAMSAM01b 100 p
Samhällskunskap 2* SAMSAM02 100 p
Religionskunskap 1* RELREL01   50 p
Religionskunskap 2* RELREL02   50 p
Historia 1a1* HISHIS01a1    50 p
Historia 1a2* HISHIS01a2   50 p
Historia 1b HISHIS01b 100 p
Historia 2a* HISHIS02a 100 p
Geografi 1* GEOGEO01 100 p
Geografi 2* GEOGEO02 100 pPsykologi 1* PSKPSY01   50 p
Psykologi 2a* PSKPSY02a   50 p

Språk

Svenska 1 SVESVE01 100 p
Svenska 2 SVESVE02 100 p
Svenska 3* SVESVE03 100 P
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100 p
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 100 p
Svenska som andraspråk 3* SVASVA03 100 p
Engelska 5 ENGENG05 100 p
Engelska 6 ENGENG06 100 p
Engelska 7* ENGENG07 100 p
Ekonomi

Företagsekonomi 1* FÖRFÖR01 100 p
Företagsekonomi 2* FÖRFÖR02 100 p
Redovisning 1* FÖRRED01 100 p
Personaladministration* ADMPER0 100 p
 


Datorämnen

Digitalt skapande 1* DIGDIG01 100 p
Digitalt skapande 2* DIGDIG02 100 p
Webbutveckling 1* WEBWEU01
100 p
Webbutveckling 2*
WEBWEU02
100 p

 


*Distans via annat
lärcentrum/utbildningsanordnare.