Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.
Utbildningen är till för dig som saknar kunskaper från grundskolan, eller behöver repetera grundskolekunskaperna inför kommande studier eller enbart av intresse. Du kan kombinera studierna med ämnen på gymnasial nivå

Läs mer här>>

Kontakta oss för information och vägledning