Tentamen

Tentamensservice på Lapplands Lärcentra Pajala

På Lapplands Lärcentra Pajala finns möjlighet för dig att skriva din tentamen.
Du ska då först ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort.
Därefter meddelar du oss senast 14 dagar innan tentamenstillfället för att boka in tiden för tentamen.
För frågor och tentamensanmälan kontakta Carina Kangas 0978-121 51, 072 539 96 31, larcentra.pajala@lapplands.se