Studerandeservice

När du registrerar dig som student hos oss kan du nyttja vår studentservice. Du har då tillgång till våra lokaler med studieplatser, grupprum, teknisk utrustning (datorer, ITV, skrivare, kopiator) samt tentamensservice. Här finns också personal som kan hjälpa till i olika frågor.

På Lapplands Lärcentra Pajala finns möjlighet för dig att skriva din tentamen. Du ska då först ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort.
Därefter meddelar du oss senast 14 dagar innan tentamenstillfället för att boka in tiden för tentamen.

Kontakt: Carina Kangas 0978-121 51, 072-539 96 31 
larcentra.pajala@lapplands.se