Högskola/Yrkeshögskola

På Lapplands Lärcentra Pajala  kan du studera på många olika utbildningar, hela program eller fristående kurser, på högskole- eller yrkeshögskolenivå. Välj bland ett stort antal olika utbildningar.

Högskola

Här finns din möjlighet till högskolestudier till största delen på hemmaplan. För dig som inte vill eller inte kan flytta från orten.
Vi samarbetar framför allt med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet gällande utbildningar på högskolenivå och de har ett antal utbildningar på distans, både program och fristående kurser. Det finns även ett brett utbud av andra distansutbildningar från många av landets andra högskolor och universitet. Du som student är välkommen till oss oavsett vilken högskola du läser vid. Utbildning 2017/2018 Läs mer >>>

Sommarkurser

Det flesta högskolor och universitet erbjuder kurser även under sommaren. Dessa genomförs under olika perioder från början av juni till början av augusti, ofta med juli månad undervisningsfri.  Läs mer>>

Yrkeshögskola

Inom Lapplands Lärcentra anordnar vi yrkeshögskoleutbildningar i samverkan med branschföreträdare. I dessa utbildningar ingår en stor andel "Lärande i arbete" (LIA) Vi samarbetar även nära med några andra anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Läs mer >>>
Pågående yrkeshögskolautbildning Byggproduktionsledare

Studerandeservice 

Du är välkommen till lärcentra oavsett om du läser någon utbildning som erbjuds via Lapplands Lärcentra eller om du pluggar någon annanstans i Sverige. När du registrerar dig som student hos oss kan du nyttja vår studerandeservice.

Om du har frågor om yrkeshögskole-/högskolestudier kan du kontakta:
Studie-och yrkesvägledare/Utbildningsledare
Maria Bågesund, 0978-121 49, 070-238 17 83
maria.bagesund@lapplands.se