Att läsa naturvetenskapligt basår på distans

Här kan du läsa om några elevers erfarenheter av basåret och om upplägg och innehåll för kemikursernaBild 1: Björn Karlin och Linus Gunnarsso analyserar resultaten från laborationer och skriver laborationsrapport. Björn: "Det är väldigt roligt och nyttigt att förena det man lärt sig teoretiskt under kursens gång, med praktiskt utförande".

Bild 2: Lena Eliasson, Nina Waaranperä, Regina Weiborn, Emma Andersson och Afrah Fathya.Titrering av okänd syra.

Bild 3: Tatsiana Kireyeva Karlsson, Lena Eliasson och Nina Waaranperä

Röster om att läsa det naturvetenskapliga basåret på distans:

" Ett mycket bra sätt att skaffa sig behörighet samtidigt som man arbetar"

"Det är smidigt, lätt att få kontakt med lärarna och bäst av allt är jag kan studera när jag vill."

 

Upplägg och innehåll för kurserna kemi 1 och kemi 2 på basåret.

Lärplattformen Moodle:

Föreläsningar, både inspelade och i pdf-form, inlämningsuppgifter, delprov och hemlaborationer

Bild ovan: DNA ur Kiwi. Ingår i kemi 2 kursen

Fördjupningsarbetet
Eleven väljer ut ett område som han/hon vill fördjupa sig i inom kemin och anknyta till användningsområden i samhället. Vilken nytta vi har av kunskaperna både i smått och stort.
Där de kan visa på bred kunskap som det lärt sig under kursens gång.
Slutprodukten ska bli en Rapport.
Bedömning: Eleven diskuterar frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Två stycken Laborationsträffar (på Välkommaskolan i Malmberget)
Första träffen är en dag i början på kursen.

Träff två är på två dagar i slutet av kursen. Andra dagen gör eleverna ett laborationsprov där de praktiskt får visa på förvärvade kunskaper.

Slutprov
Kursen avslutas med ett slutprov, ett skriftligt prov på respektive lärcentra