Att läsa Bergteknik

Här kan du läsa om och lyssna på Elins och P-O:s erfarenheter av att läsa till Bergtekniker

Utbildningen pågår under 40 veckor då du kombinerar teori, praktiska övningar och LIA (Lärande i arbete). Utbildningen är på heltid. Den genomförs i Gällivare men med möjlighet att följa stora delar av utbildningen på distans från Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Praktiska övningar och laborationer sker i Gällivare genomsnitt en till två dagar per vecka. Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för litteratur tillkommer.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Studiefinansiering: YH-utbildningar är studiemedelsberättigade hos CSN med samma regler som för högskola och universitet.

Efterfrågan på kvalificerad personal inom bergarbete är stor. Gruvnäringen är inne i en stark utveckling med ökade investeringar i både befintliga gruvor men även i nya gruvor. Samtidigt sker det en generationsväxling i gruvan, där många erfarna bergarbetare går i pension.

Är du intresserad av att lära dig om hela gruvindustrin från planering till bergarbete så sök”, säger Elin Jakobsson studerande vid YH- Bergteknik.


Här kan du lyssna till Elin Jakobsson och P-O Gustafssons erfarenheter av att läsa Yh- Bergteknik